الأحلام ليست سوى خطة بعيدا.

What are your esthetics needs?

1/ Nulla nec euismod dui

First and foremost you have to make sure the theme matches the look and feel you want and need. I used to think you could morph a premium theme into what you want with just a little tweaking. I’ve realized that is not so easy.

We have four professional graphic designers that create the design for our custom and stock themes. They’re professionals and they see the world in a different way than everyone else. They keep things cohesive and beautiful. When an average person starts to hack the theme and move things around, the beauty starts to be degraded and the theme loses the original intent.

2/ Suspendisse feugiat diam quis mi vestibulum blandit

When selecting a theme, know that you can tweak colors and some other things but that a major overhaul (particularly layout) is best left to a design professional. Take the time to find a theme that meets 80% of your visual, layout, and content needs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Back to Top